SÅDAN STEMMER DU TIL NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022

Dette års Nickelodeon Kids' Choice Awards ("KCA") giver jer, seerne, mulighed for at stemme på vinderne af de fleste af vores priser.

Nickelodeon og Nickelodeon International vil være ansvarlige for afvikling af KCA og alt i relation hertil, inklusive udvælgelse af nominerede, håndtering af stemmer og præsentation af priserne.

  1. Afstemningsperiode:

  Afstemningsperioderne for alle kategorier vil starte den 17/3/2022 og slutter den 9/4/2022.

   2. Afstemningsmetoder:

Stemmer vil blive accepteret via følgende metoder:
1. Website: via Nick International KCA-websitet på http://kca.nickelodeon.tv (én stemme pr. klik), for alle hovedkategorier kun som beskrevet i afsnit 3 nedenfor;
2. Nick Play-app: Fra den 17/3/2022 og for visse internationale kategorier kun som beskrevet i afsnit 3 nedenfor.
3. Afstemningskategorier:

  I alt 27 hovedkategorier og 31 internationale kategorier er åbne for stemmeafgivning som beskrevet i bilag A, som er inkorporeret heri med denne reference.

Nickelodeon og Nickelodeon International forbeholder sig ret til at ændre eller tilføje yderligere afstemningskategorier, der kan annonceres ved en senere dato. Vinderne af kategorierne vil blive offentliggjort i forbindelse med KCA den 9/4/2022.

Med hensyn til stemmer, der er afgivet via websitet, Twitter og Nick Play-appen er der et maksimum på 100 stemmer på dag pr. kategori pr. enhed, der anvendes til at stemme; yderligere stemmer ud over dette antal vil ikke blive accepteret eller talt med. Anvendelse af alle former for enheder til automatisering af stemmer er forbudt, herunder, men ikke begrænset til software-genererede, robotbaserede, programmerede, script-baserede, makrobaserede eller andre automatiserede stemmer. Nickelodeon International forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere alle stemmer, som man mistænker eller konstaterer: (a) som havende anvendt en softwaregenereret, robotbaseret, script-baseret, makrobaseret eller anden form for automatiseret stemme; (b) som havende manipuleret med afstemningsprocessen; (c) som havende ageret i strid med disse afstemningsregler; eller (d) som havende ageret på en usportslig eller forstyrrende måde eller med det formål at irritere, misbruge, true eller chikanere enhver anden person.

Det samlede antal stemmer, der afgives i afstemningsperioden til de nominerede i hver af de internationale kategorier, vil blive tabuleret af Nickelodeon International, og den nominerede med flest stemmer i den pågældende kategori, som fastlagt af Nickelodeon International, vil blive erklæret som vinder af denne kategori. Det samlede antal stemmer, der er afgivet i afstemningsperioden til de nominerede i hver af hovedkategorierne, vil blive fremsendt til behandling hos Nickelodeon. Hvis denne afstemningsproces afbrydes af en grund, konstateres som værende blevet manipuleret med eller af nogen anden årsag, som Nickelodeon Internationals efter eget skøn opfatter som værende nødvendig med rimelighed, forbeholder Nickelodeon International sig ret til at udvælge vinderne efter eget skøn og kan tage antallet af modtagne stemmer med i betragtning for en nomineret frem til tidspunktet for afbrydelsen eller annulleringen af afstemningsprocessen.

Ved at deltage i denne afstemningsproces accepterer du at være bundet af disse SÅDAN STEMMER DU TIL NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022-regler. Manglende overholdelse af disse regler kan resultere i, at en stemmeafgiver diskvalificeres efter Nickelodeon Internationals eget skøn. Nickelodeon International forbeholder sig ret til at ændre disse SÅDAN STEMMER DU TIL NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022-regler til enhver tid og efter eget skøn.

Alle fortolkninger af disse SÅDAN STEMMER DU TIL NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022-regler og Nickelodeon Internationals beslutninger i relation til denne afstemningsproces er endegyldige.